ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

S.P.Z.L.Otwartego w Wieliczce

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Remont generalny oddziału Rehabilitacji Ośrodka Zdrowia w Wieliczce.

Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykończenie wnętrza wraz instalacją sprzętu rehabilitacyjnego.

Galeria projektu:

Copyright © DrewBau 2012
Projekt: 123abc